ویژگی اصلی گوشی‌های هوشمند ایجاد امکان استفاده از برنامه‌های کاربردی است و گوشی هوشمند بدون استفاده از این برنامه‌ها تفاوت چندانی با گوشی معمولی ندارد.

نگاه تازه  سعی در تولید نرم افزارهای کاربردی ، متناسب با استانداردهای جهانی دارد.

نوع نگاه این افراد به فعالیتشان در کنار تخصص موجب می شود تا مجموعه همیشه در سطح بالایی از ارائه خدمات به مشتریان خود باشد.

مدیر و صاحب امتیاز سایت : حمزه برم